Актуални новини

Община Ракитово спечели делата за ремонта на Градската баня и няма да плаща 740 082 лв. на „Киссик консулт“

Публикация от 26 септември 2016, Автор Виделина
Община Ракитово спечели делата за ремонта на Градската баня и няма да плаща 740 082 лв. на „Киссик консулт“

Благодарение на усилията на Община Ракитово и Адвокатска къща „Савова и сие“ бяха спечелени две от делата срещу фирмата „КИССИК КОНСУЛТ“ ЕООД по договорите за неизвършения ремонт на Градската баня в Ракитово, съобщават от Общината. Решенията на Международния арбитражен съд са окончателни и не подлежат на обжалване. Претендираните задължения бяха за почти 750 000 лв.
Кметът Костадин Холянов коментира, че благодарение на успешния изход на делата в Международния арбитражен съд няма да се наложи Община Ракитово да плаща „грешни пари“ за нещо, което не е свършено като ремонтни дейности в Градската баня.
Въпросните дела са във връзка с два договора за ремонт на Градската баня в Ракитово, подписани от бившата кметица Емилия Еленкова на 02.09.2011 г., с фирма "КИССИК КОНСУЛТ" ЕООД. Исковите молби били изпратени до Общината през месец ноември 2011 г., твърдят от Арбитражния съд. В същото време обратна разписка от Община Ракитово няма. На 11.03.2015 г. от Арбитражен съд пристигат желаните от Общината искови молби и приложенията към тях, от които става ясно, че поводът за образуването на двете дела са претенции от страна на ищеца „КИССИК КОНСУЛТ” ЕООД, в размер на близо 800 000 лева, по два договора за СМР както следва: „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градската баня в град Ракитово” и „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градската баня в град Ракитово”. Клаузите в двата договора са скандални. Според тях общината се задължава да плати на фирмата авансово 30-35 % в 40 - 50-дневен срок от договарянето. В противен случай й дължи всичките пари за ремонта плюс 20% за лихви и неустойки и то (!) без да се ремонтира каквото и да било.
Двете решения на Международния Арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“ по делата за ремонта на Градската баня в Ракитово са от 10 август 2016 г. Първото решение отхвърля иска на фирмата“ КИССИК КОНСУЛТ“ ЕООД за 368 842 лв., за реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация в сградата на Градската баня. Фирмата е осъдена да плати на Община Ракитово 13 705 лв. разноски по делото. С второто решение Международният арбитражен съд отхвърля изцяло предявените от пловдивското дружество“ КИССИК КОНСУЛТ“ искове с цена в общ размер на 371 240 лв., която представлява дължима по договора сума от 239 160 лв. с ДДС, плюс неустойка в размер на 20%, равняваща се на 47 832 лв., както и 84 248 лв. лихви по претендираната сума. Сумата е натрупана от момента на завеждане на делото на 18 ноември 2011 г. Фирмата е осъдена да заплати на Община Ракитово 13 770 лв. разноски по делото. И в двата договора липсват подписи на главния счетоводител, а в допълнителното заключение на техническата експертиза на документи вещото лице установява, че печатът и щемпелът, поставени под договора, не са идентични с ползваните от Общината в посочения период. Вещото лице е категорично, че те са подправени и е правен опит да се имитират действително ползваните от Община Ракитово. Международният арбитражен съд приема, че е неоснователна и претенцията за изплащане на лихви за забава върху уговорената неустойка, тъй като Община Ракитово никога не е била канена, респективно поставяна в забава за заплащане на претендираната неустойка.
Община Ракитово спечели и още 2 дела от заведените във Върховния касационен съд общо 4. Двете дела са свързани отново с фирма „КИССИК КОНСУЛТ“ООД-Пловдив.Върховният касационен съд е уважил подадената от Община Ракитово искова молба и е отменено решението по в.а.д.110/2014 г., с което Общината бе осъдена да заплати приблизително 38 000 лв., представляващи неустойка за дължими суми по споразумение и направени от фирмата разноски по арбитражно производство. Община Ракитово е завела изпълнителни дела за възстановяване на сумите. По второто дело ВКС също отменя решението на Международния арбитражен съд при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие“- в.а.д.№ 111 /2014 г. и внесената от Община Ракитово гаранция от 34 570 лв. е възстановена на Община Ракитово.
Другите две дела са насрочени за 19.09.2016 г. и за 28.09.2016 г. във Върховния касационен съд.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Ракитово няма да плаща 740 082 лв. по скандални договори

Ракитово няма да плаща 740 000 лв. за несвършен ремонт на баня

Община Ракитово спечели две дела срещу фирма-фантом