АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие”

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” е създадена по идея на професор Живко Сталев.

От 2000 година се ръководи от адвокат Ирен Савова.

„…За създаването на този колектив, за неговото развитие, г-жа Ирен Савова има безсъмнени заслуги. Тя притежава едно качество, което решително подпомага правилното разрешаване на споровете, а именно качеството да съзре къде се намира конфликта и как той може да бъде разплетен, така че да стане ясен пътя за неговото разрешаване.
АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” Това качество в немската правна теория носи названието „юдиц”. Ирен го притежава и то във висока степен.”

Проф. Живко Сталев

актуални новини

КЛИЕНТИТЕ на АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие”

могат да ползват правни услуги в областта на:
административно и административнопроцесуално право
гражданско и гражданскопроцесуално право
трудово и осигурително право
търговско право и търговска несъстоятелност
финансово и данъчно право и процес
наказателно и наказателнопроцесуално право