За нас

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” е създадена по идея на професор Живко Сталев.

От 2000 година се ръководи от адвокат Ирен Савова.

„…За създаването на този колектив, за неговото развитие, г-жа Ирен Савова има безсъмнени заслуги. Тя притежава едно качество, което решително подпомага правилното разрешаване на споровете, а именно качеството да съзре къде се намира конфликта и как той може да бъде разплетен, така че да стане ясен пътя за неговото разрешаване.

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие”     Това качество в немската правна теория носи названието „юдиц”. Ирен го притежава и то във висока степен.”


Проф. Живко Сталев
 
 
професор Живко Сталев

Един от последните запазени видео материали с проф. Живко Сталев, в който бележития български юрист държи тържествена реч по случай откриване на адвокатска кантора в гр.София.

Posted by Живко Сталев on Thursday, 28 January 2010