Актуални новини

Правен свят, номинация за Юрист на годината 2014

Публикация от 10 февруари 2015, Автор Правен свят
Правен свят, номинация за Юрист на годината 2014

Адвокат Ирен Савова е номинирана за „Юрист на годината 2014”. Конкурсът се       организира за 8 поредна година от „Правен свят” и има за цел да насърчи              професионализма и достойнството в упражняването на правните професии, да         отличи поведение, което способства за утвърждаването на върховенството на         закона, правовата държава и независимостта на съда, да посочи изявени                 професионалисти, които по един или друг начин са се превърнали в олицетворение на определени общественозначими морални ценности при упражняване на              професията.
Адвокат Ирен Савова е номинирана заради безспорния професионализъм, за начина, по който           защитава правата и интересите на Доверителите си и отстоява правните си позиции. Пример в това отношение е работата й по множество публично известни дела, доведени до успешен край. Значимо постижение са резултатите по делата за т.нар. „царски имоти” – двореца „Врана”, двореца „Царска   Бистрица”, двореца „Ситняково”, стопанство „Врана” и 16 хил. дка гори в Рила, по които Държавата възложи защитата на интересите си на адв. Савова. През 2014 г. на първа инстанция успешно          приключиха делата за дворците „Царска Бистрица” и „Ситняково”, а усилената работа по останалите продължава.
Тя защитава открито гражданската си позиция и подпомага държавата по проблеми в различни        правни сфери и чрез участието си в неправителствени организации. Адвокат Ирен Савова се ползва с висок авторитет в юридическите среди и обществото заради откритата и честна позиция, която     заема по редица актуални проблеми на съвременното развитие. Ясно демонстрира способността си да отстоява позициите си. Адвокат Савова не се поколеба да говори публично за проблемите на           съдебната система, на досъдебното производство и за необходимостта реформите да се правят         разумно и внимателно от доказани професионалисти.
С дейността си като адвокат и в обществените си изяви Ирен Савова винаги е защитавала тезата за независимостта на съда като гаранция за справедливо правосъдие. Решително брани подзащитните й да не станат жертви на политически интереси и публичен линч без съд и присъда в нарушение на     презумпцията за невиновност. Има смелостта да се изправи срещу всеки представител на съдебната система, който с поведението и актовете си уронва името на цялата гилдия.
Работата й като адвокат издига престижа на адвокатската професия и е пример за младите й колеги.
В инициативния комитет, номинирал адвокат Савова, се включиха изтъкнати учени, общественици и журналисти, сред които:

Акад. Стефан Воденичаров – председател на БАН
Чл.-кор. проф. дфн Николай Милошев – зам.-председател на БАН
Чл.-кор. проф. дтн Стефан Христов – преподавател ТУ
Проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор УНСС
Проф. д-р инж. Красимир Петров – ректор УАСГ
Проф. д-р Евгения Коцева – преподавател СУ „Св. Климент Охридски“
Проф. д-р Иван Иванов, дм – преподавател Медицински университет гр. Пловдив
Проф. д-р инж. Румен Миланов – преподавател УАСГ
Проф. д-р Иван Козовски, дмн – медик
Доц. д-р Йордан Близнаков – директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата    при УНСС
Доц. д-р Галина Димитрова – зам. декан Общоикономически факултет при УНСС
Доц. д-р Георги Евгениев – преподавател УНСС
Доц. д-р Евгени Евгениев – преподавател УНСС
Д-р Красимир Манов – гл. асистент СУ „Св. Климент Охридски“
Д-р Тони Попов – медик, общественик
Петя Първанова – ръководител Общоакадемична администрация БАН
Жанета Найденова – арбитър АС при БТПП
Анна Заркова – журналист в-к „Труд“
Антония Кюмюрджиева – журналист в-к „Стандарт“
Владислав Прелезов – журналист NEWS7
Димитър Йотов – журналист в-к „24 часа“
Ева Костова – журналист в-к „Дума“
Милан Николов – журналист ИА „ПИК“
Еми Мариянска – журналист, зам.-гл. редактор на „Блиц – Интермедиа“
Лилия Христовска – журналист в-к „Преса“
Павел Бебов – журналист
Светла Василева – журналист в-к „Дума“

Мотивите за номинацията на адвокат Савова и останалите участници в конкурса можете да видите   на адрес: http://legalworld.bg/2014/nominate.php?browse=1

Вашата подкрепа за адв. Ирен Савова можете да изразите като гласувате на адрес: http://legalworld.bg/2014/vote.php