Актуални новини

Адвокатска къща „Савова и сие“ откри офис в гр. Прага, Чешка република

Публикация от 16 май 2017,
Адвокатска къща „Савова и сие“ откри офис в гр. Прага, Чешка република

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА И СИЕ“ ОТКРИ ОФИС В ГР. ПРАГА, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА.

ОФИСЪТ ПРЕДЛАГА АДВОКАТСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:
◊      адвокатска защита
◊      правна помощ при сделки с недвижими имоти
◊      трудово-правни консултации
◊      регистрация на дружества и търговско-правни консултации
◊      изготвяне и заверка на пълномощни, декларации, завещания
◊      изготвяне на заявления, декларации, молби на български и чешки език
◊      снабдяване с акт за раждане, акт за смърт, удостоверения
◊      снабдяване със свидетелство за съдимост, извлечения от регистри
◊      превод на документи на български или чешки език
◊      представителство пред българските и чешките власти
 
Нашите координати са в гр. Прага са:
Praha 1, 11 000
Ul. “Krakovska” 19
tel.: +420 731 119 932
tel.: +359 2 98187 23/ 38/ 41
e-mail: praha@savova.com